13.01.2015. Bolja zaštita osoba koje su preživjele nasilje u Europskoj uniji

Europska unija jamči bolju zaštitu osobama koje su preživjele nasilje nasilja u svim državama članicama Europske unije. Nova pravila omogućavaju priznavanje sudskih zabrana, zaštita i naloga izdanih u jednoj državi članici na području čitave Europske unije putem jednostavne potvrde.

Osoba koja je preživjela nasilje u obitelji može se osjećati sigurno dok putuje izvan matične države jer je, temeljem novih odredbi, dovoljno prenijeti nalog kojim je dovoljno prenijeti nalog kojim je zaštićena od počinitelja. Složeni postupci koji su se prije primjenjivali napušteni su, kao i postupak certificiranja u svakoj od država Europske unije. Novi mehanizmi koji se primjenjuju obuhvaćaju dva odvojena instrumenta: Uredbu o međusobnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima i Direktivu o Europskom nalogu za zaštitu. Pomoću njih će se omogućiti osobama koje su preživjele nasilje dobivanje naloga o zaštiti koji će biti priznati u svim državama članicama. 

Ovaj korak predstavlja napredak na području zaštite osoba koje su preživjele nasilje, a na čiji status upozorava i izvješće Agencije EU-a za temeljna ljudska prava. Ono ističke kako su, usprkos poboljšanjima u nekim državama članicama, još mnoge poteškoće s kojima se susreću službe za pružanje potpore osobama koje su preživjele nasilje i kako je potrebno omogućiti djelovanje službi za pružanje ciljanje potpore. 

Posebni prijedlozi za poboljšanje odnose se na osiguravanje pristupa  službama za pružanje ciljane potpore, uključujući potporu i savjetovanje nakon traumatičnog iskustva, uklanjanje birokratskih prepreka za osobe koje su preživjele nasilje u pogledu pristupa pravnoj pomoći te osiguravanje da su osobe upoznate sa svojim pravima i raspolažu s informacijama o uslugama koje su na raspolaganju.  

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas