14.01.2015. Europska godina za razvoj (2015.)

Godina 2015. proglašena je Europskom godinom za razvoj pod motom "Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost" kako bi se postigao cilj osvještavanja o razvojnoj politici Europske unije s obzirom na globalnu održivost i međuovisnost. 

Glavni cilj politike razvojne suradnje je smanjenje i dugoročno iskorjenjivanje siromaštva, a borbom protiv globalnog siromaštva pomaže se izgradnji postojanijeg, mirnijeg, naprednijeg i pravednijeg svijeta odražavajući međuovisnost bogatijih i siromašnijih zemalja. Razvojna suradnja obuhvaća i promicanje ljudskog razvoja i ostvarenje ljudskih bića u svim pogledima, uključujući i kulturnu dimenziju. Europska unija pruža pomoć za razvojnu suradnju od 1957. godine, a Ugovorom iz Lisabona razvojna politika ugrađena je u vanjsko djelovanje EU kao podrška njezinom interesu za stabilan i prosperitetan svijet te danas je ona najveći donator službene razvojne pomoći u svijetu. 

Razvojna suradnja naročito je važna u kontekstu suvremenog svijeta koji se stalno suočava s promjenama -  oko 1,3 milijarde ljudi živi u siromaštvu, a potrebe za ljudski razvoj brojnih drugih još nisu zadovoljene. Zemlje svijeta karakteriziraju sve izraženije nejednakosti, a zemlje u razvoju su teško pogođene učincima klimatskih promjena. Ove univerzalne izazove koji su međusobno povezani moguće je jedino rješavati na razini svih zemlja i zajedničkim djelovanjem. 

Ciljevi Europske godine za razvoj su: 

  • informirati građane Europske unije o razvojnoj suradnji Unije i država članica, naglašavajući rezultate koje je Unija, djelujući zajedno s državama članicama, ostvarila kao globalni sudionik i koje će nadalje postizati u skladu s posljednjim raspravama o sveobuhvatnom okviru nakon 2015. godine;

  • potaknuti izravno sudjelovanje građana Unije i dionika u razvojnoj suradnji, uključujući oblikovanje i provedbu politike, te njihovo kritičko razmišljanje i aktivno zanimanje u pogledu toga;

  • podići svijest o prednostima razvojne suradnje Unije ne samo za korisnike razvojne pomoću Unije, već i za građane Unije, postići šire razumijevanje usklađenosti politika za razvoj te poticati osjećaj zajedničke odgovornosti, solidarnosti i mogućnosti među građanima u Europi i zemljama u razvoju u svijetu koji se mijenja i koji je sve više međuovisan. 

U ostvarivanju ovih ciljeva nužna je učinkovita suradnja među svim partnerima, a naročita je važnost promicanja razvojne politike Europske unije na regionalnoj i lokalnoj razini. 

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas