11.03.2015. Pregled stanja u području pravosuđa u Europskoj uniji za 2015. godinu

Europska komisija objavila je Pregled stanja u području pravosuđa u Europskoj uniji za 2015. godinu koji daje uvid u kvalitetu, neovisnost i učinkovitost pravosudnih sustava država članica. 

Pregled stanja u području pravosuđa u Europskoj uniji predstavlja informativni alat kojim se državama članicama pomaže da ostvare učinkovitije pravosuđe jer osigurava objektivne, pouzdane i usporedive podatke o njihovim pravosudnim sustavima u području građanskog, trgovačkog i upravnog prava. 

Glavni rezultati Pregleda stanja u području pravosuđa u Europskoj uniji za 2015. godinu uključuju sljedeće:

  • Vidljivo je poboljšanje učinkovitosti pravosudnih sustava država članica. No situacija se znatno razlikuje ovisno o pojedinim državama članicama i pokazateljima. Do ubiranja plodova pravosudnih reformi treba proći neko vrijeme.

  • Nastavila su se nastojanja da se poboljša uporaba alata informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) za pravosudne sustave. Međutim, pokazatelji otkrivaju manjkavosti u mnogim državama članicama, i u dostupnim alatima IKT-a za vođenje sudova i upravljanje njima i u elektroničkoj komunikaciji sudova i stranaka.

  • Više od 20 % sudaca sudjelovalo je u trajnom osposobljavanju o pravu EU-a ili zakonodavstvu druge države članice u većini država članica. To znatno prelazi godišnji cilj od 5 % pravnih stručnjaka kojima je potrebna obuka kako bi se do 2020. postigao cilj od 50 %.

  • Većina država članica omogućuje besplatan internetski pristup građanskim i trgovačkim sudskim odlukama za širu javnost.

  • Što viši sud, to niži udio sutkinja. Premda je udio profesionalnih sutkinja u prvostupanjskom i drugostupanjskom sudstvu u porastu, pred vrhovnim sudovima većine država članica još je dug put do uravnotežene zastupljenosti spolova od 40 do 60 %.

Kroz dosad objavljene Preglede stanja u području pravosuđa u EU nastoje se utvrditi mogući trendovi u tri ključna djela: učinkovitosti, kvaliteti i neovisnosti pravosuđa. 

Rezultati Pregleda uzimaju se u obzir prilikom analiza u tijeku za pojedine države za Europski semestar 2015., kao i pri odlučivanju o financijskim prioritetima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u vezi s pravosudnim reformama.

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas