18.03.2015. Projektna ideja i financiranje fondovima EU - ispravan početak

Pri kreiranju projekata kreće se od projektne ideje koja je rana faza planiranja projekta, a kako u njoj još nisu poznati svi projektni parametri, projekt je moguće razviti u različitim smjerovima. U oblikovanju projektne ideje potrebno je prvenstveno definirati njen izgled i odrediti ciljeve koji se žele postići. Dobre smjernice u ovoj fazi su definiranje onoga što se želi raditi i postići projektnom idejom te koje su dobrobiti za pojedinca, organizaciju ili zajednicu. Nakon definiranja ciljeva važno je ustanoviti postoji li potreba za projektom takve vrste, radi li još netko nešto slično na istom području te koje će probleme projekt riješiti. Kako bi projekt bio uspješan, potrebno je uskladiti ga sa strateškim dokumentima, što će se najbolje učiniti identifikacijom sa zakonskim odredbama ili javnim politikama relevatnim za zamišljeni projekt. Nakon usklađivanja sa zakonskim odredbama bitno je ustanoviti broj onih na koje će projekt utjecati, tko će uživati njegove dobrobiti čak i bez neposredne uključenosti u nj. Tijekom stvaranja projekta potrebno je odrediti i partnere, suradnike i mogućnost podrške s njihove strane, partnerske i financijske. U ovoj fazi definiraju se rezultati i aktivnostima kojima će se oni postići, a potrebno je moći ih kvantificirati. Financijski okvir je vrlo bitan pa je potrebno razmisliti o opipljivim produktima projekta, koliko ih je i kome služe. Na kraju, određuju se kategorija troškova i mogućnost ulaganja vlastitih sredstava.

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas