20.03.2015. TISKOVNA KONFERENCIJA PO PROJEKTU „RAZVOJEM PARTNERSTVA DO SMANJENJA NEZAPOSLENOSTI“

U okviru projekta „Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti“ četvrtak, 19.ožujka 2015. godine održana je konferencija za novinare. Provedbom projekta „Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti“ nastavlja se daljnje jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, koji je projekt prijavio na natječaj  „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., a partner u projektu je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

 

Ovome je projektu opći cilj postizanje povećanja zaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji poboljšanjem kapaciteta i učinkovitosti LPZ SMŽ kako bi se izgradilo efikasno i organizirano partnerstvo kompetentno za razvoj lokalnih inicijativa koje će ostvariti pozitivne učinke u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Projekt će se 12 mjeseci  provoditi na području Sisačko-moslavačke županije, a ukupna vrijednost mu je 26.486,13 €, pri čemu sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda iznosi 23.925,81 €, odnosno 90,33% ukupne vrijednosti projekta. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas