23.03.2015. Svjetski meteorološki dan

Svjetska meteorološka organizacija osnovana je 23. ožujka 1950. godine kao međuvladina organizacija i specijalizirana agencija Organizacije ujedinjenih naroda, a u znak sjećanja na taj dan obilježava se Svjetski meteorološki dan. Temeljni program Svjetske meteorološke organizacije je služba Svjetskog meteorološkog bdjenja, mreža koju čine tri svjetska meteorološka centra, 34 regionalna i 185 nacionalnih meteoroloških centara čiji zadatak je skupljanje, obrada i razmjena informacija kako bi se dnevno izradilo i do 2 000 vremenskih karata. Ova organizacija surađuje s nacionalnim meteorološkim i hidrološkim službama i ima velik udio u osiguranju hrane za svjetsku populaciju te zadovoljavanje potreba za pitkom vodom. Hrvatska je članica ove organizacije od 1992. godine.

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas