25.03.2015. Žene i dalje slabije plaćene

Državni zavod za statistiku objavio je kako žene, unatoč obrazovanju i dalje u prosjeku zarađuju 11 % manje nego muškarci, što iznosti 573 kune manje. Do podatka se došlo na osnovi primanja u 2013. godini kad je u populaciji bilo više obrazovanih osoba među ženama nego među muškarcima. Gledamo li samo magistre i doktore znanosti, žena je više, 54 % u prvoj i 58 % u drugoj skupini. 
Razlike u plaćama izraženije su u obrazovanju i zdravstvu koje smatramo tradicionalno ženskim profesijama, a zanimljivo je da muškarci koji rade u prosvjeti zarađuju oko 1 100 kuna mjesečno više nego žene. Pretvoreno u brojke iznosi 6 349 kuna plaće za muškarce i 5 454 kuna plaće za žene u prosvjeti. Slično je stanje i u zdravstvu u kojemu muškarci prosječno zarađuju 7 837 kuna, a žene 6 011 kuna te u javnoj upravi u kojoj je vrlo vidljiv i lakši dolazak muškarcima na vodeće pozicije u kojima su i veća primanja. U bankarskom sektoru razlika je još izraženija i iznosi 2 300 kuna u korist muškaraca. 
Žene su bolje plaćene samo u sektoru građevine i njihova plaća je 449 kuna veća od plaće njihovih kolega pa iznosi 4 844 kune za žene i 4 395 kuna za muškarce. Iako su ženama plaće veće u građevinskom sektoru, manja je razlika u odnosu na muške plaće u istom sektoru, a gledajući na plaće u ostalim djelatnostima. 
Jedina djelatnost gdje su žene bolje plaćene od muškaraca tradicionalno je muška – građevinarstvo. Ženska plaća u građevini iznosi 4844 kune, dok muškarci zarađuju 4395 kuna. U bankarskom sektoru muškarci 'šiju' žene za približno 2300 kuna.
EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas