14.04.2015. Komisija pokrenula raspravu o globalnoj sigurnosti hrane povodom izložbe EXPO 2015.

Komisija je danas pokrenula internetsko savjetovanje o tome kako EU uz pomoć znanosti i inovacija može zajamčiti dostupnost sigurne, hranjive, dostatne i održive hrane na svjetskoj razini. Rasprava je vezana uz temu ovogodišnje Svjetske izložbe EXPO2015 „Prehrana planeta, energija za život“, a predstavlja prvi doprinos EU-a tom događanju koje se od svibnja do listopada održava u Milanu. Tibor Navracsics, povjerenik EU-a za obrazovanje, kulturu, mlade i sport te odgovoran za Zajednički istraživački centar kao koordinatora sudjelovanja EU-a u izložbi EXPO2015, danas je na događanju u Bruxellesu otvorio internetsko savjetovanje zajedno s Franzom Fischlerom, predsjednikom EU-ova Znanstvenog upravnog odbora za EXPO 2015. Tom je prilikom povjerenik Navracsics izjavio: „Europska unija ima ključnu ulogu u hvatanju u koštac s izazovima povezanima sa sigurnošću i održivošću hrane i prehrane. Expo 2015. izvrsna nam je prilika da pokažemo što EU već poduzima u tom području. Nadam se da će ta manifestacija ujedno dati novi vjetar u leđa našim nastojanjima i dodatno potaknuti međunarodnu suradnju. Želim pohvaliti rad Zajedničkog istraživačkog centra te se radujem tijesnoj suradnji na tim pitanjima s kolegama zaduženima za poljoprivredu, zdravlje, istraživanje, okoliš i razvoj.“

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas