23.04.2015. Veća sloboda za države članice pri odlučivanju o uporabi genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje

Komisija je danas predstavila ishod svog preispitivanja postupka odlučivanja o odobravanju uporabe genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje. To preispitivanje proizašlo je iz političkih smjernica predstavljenih Europskom parlamentu u srpnju 2014., na temelju kojih je izabrana aktualna Komisija. Preispitivanjem se potvrđuje potreba za promjenom kojom bi se uzela u obzir gledišta javnosti te nacionalnim vladama omogućila veća sloboda u odlučivanju o uporabi genetski modificiranih organizama odobrenih na razini EU-a u hrani i hrani za životinje. Na temelju rezultata preispitivanja Komisija predlaže izmjenu zakonodavstva kako bi se državama članicama dodijelila veća sloboda u pogledu ograničenja ili zabrane uporabe genetski modificiranih organizama odobrenih na razini EU-a u hrani i hrani za životinje na njihovu državnom području. Današnji paket o genetski modificiranim organizmima sastoji se od komunikacije Komisije kojom se preispituje postupak odlučivanja o genetski modificiranim organizmima te prijedloga Uredbe kojom se državama članicama omogućuje ograničavanje ili zabrana uporabe genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje na njihovu državnom području.

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas