05.05.2015. Na današnji dan osnovano je Vijeće Europe

 5. svibnja 1949. u Londonu je deset zemalja potpisalo Statut kojim je osnovano Vijeće Europe. Zemlje potpisnice bile su Belgija, Francuska, Luxemburg, Nizozemska, Velika Britanija, Irska, Italija, Danska, Norveška i Švedska, a prva sjednica održana je u Strasbourgu, koji je postao i stalnim sjedištem Vijeća. 
Vijeće Europe sastoji se od tri glavna tijela: Komiteta ministara, koji donosi odluke; Parlamentarne skupštine, savjetodavnog tijela, i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, sa zadatkom jačanja demokratskih ustanova na lokalnom planu i prva je međunarodna organizacija osnovana nakon Drugoga svjetskog rata. Njezine su glavne zadaće jačanje demokracije, ljudskih prava i vladavine zakona u zemljama članicama. Između 1949. i 1970. Vijeću su pristupile Grčka, Island, Turska, Njemačka, Austrija, Cipar, Švicarska i Malta. U tom razdoblju organizacija je postupno ustanovljavala i razvijala svoj ustroj i glavna tijela. Prvo javno saslušanje Europskog suda za ljudska prava održano je 1960. Prva veća politička kriza u Vijeću nastala je 1967. vojnim pučem u Grčkoj, koja je ponovno primljena tek nakon pada diktature 1974. 
Hrvatska je potpisala sporazum o primanju u Vijeće Europe 6. 11. 1996. Danas Vijeće Europe okuplja četrdesetak zemalja članica, s oko 800 milijuna ljudi te surađuje s mnogim drugim organizacijama, posebice s Europskom zajednicom i Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju.
EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas