06.05.2015. Direktive EU-a o pticama i staništima: Komisija traži mišljenja o budućnosti zakonodavstva EU-a o zaštiti prirode

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o Direktivi o pticama i Direktivi o staništima kako bi prikupila mišljenja o tim direktivama i njihovu funkcioniranju u praksi. Ta se analiza provodi u okviru šire „provjere prikladnosti“ koja bi trebala biti dovršena početkom 2016., a cilj joj je analizirati zakonodavstvo EU-a kako bi se zajamčila njegova svrsishodnost. Savjetovanje obuhvaća niz pitanja, npr. o tome jesu li direktive ispunile cilj očuvanja prirode, proizlaze li iz njih društvene i gospodarske koristi te postižu li se te koristi, ako postoje, uz razumne troškove. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe iz čitave Europe da svoje mišljenje o ključnim pitanjima iznesu putem upitnika koji će biti javno dostupan na internetu tijekom sljedećih dvanaest tjedana. „Direktiva o pticama i Direktiva o staništima temelj su europske politike očuvanja prirode. Od ključne je važnosti da se sve analize zakonodavstva provode transparentno i otvoreno. Europljane ćemo najlakše potaknuti da se uključe u zaštitu prirode ako im pokažemo da smo otvoreni za njihove prijedloge“, istaknuo je povjerenik EU-a za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas