08.05.2015. Pregled stanja za 2015. pokazuje da inovaciji u Europi trebaju dodatni poticaji

Europska komisija  predstavila je rezultate pregleda stanja u „uniji inovacija“ za 2015. Riječ je o godišnjoj procjeni uspješnosti država članica u području inovacija. Rezultati pokazuju da je, iako su ukupno gledano inovacije u Europi i dalje stabilne, došlo do pada broja inovativnih poduzeća, ulaganja u poduzetnički kapital, inovacija u malim i srednje velikim poduzećima, prijava za patente, izvoza visokotehnoloških proizvoda i prodaje inovativnih proizvoda. Povjerenik za znanost, istraživanje i inovacije Carlos Moedas predstavio je rezultate na konferenciji za medije u Bruxellesu te izjavio: „Potrebno je više ulagati da bi se povećala uspješnost u području inovacija u EU-u, a to treba ići u korak s boljim uvjetima i jedinstvenim tržištem za inovativne proizvode i usluge u Europi. Na tome se radi na razini EU-a i spremni smo pomoći državama članicama u provedbi reformi kojima se povećava učinak njihovih javnih ulaganja.“ Komisija odlučno djeluje na poticanju ulaganja u istraživanje i razvoj te poduzetničkog financiranja putem Europskog fonda za strateška ulaganja i unije tržišta kapitala, a tu su i postojeće inicijative u okviru programa Obzor 2020. Na internetu su dostupni priopćenje za medije i memorandum.  

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas