09.07.2015. Pristupanje EU-a Konvenciji CITES olakšat će pripremu akcijskog plana Komisije o krijumčarenju divljih biljnih i životinjskih vrsta

Europska unija postala je službena sudionica Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES). Cilj je Konvencije zajamčiti da se međunarodnom trgovinom neće ugroziti opstanak oko 35 000 zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta. Kao nastavak javnog savjetovanja pokrenutog 2014. službe Europske komisije započele su pripremne radove na akcijskom planu EU-a za suzbijanje krijumčarenja divljih biljnih i životinjskih vrsta, u čemu je pristupanje EU-a CITES-u važno postignuće. Karmenu Vella, europski povjerenik za okoliš, ribarstvo i pomorstvo, izjavio je: „Za krijumčarenje droge, oružja, ljudi te divljih biljnih i životinjskih vrsta koriste se iste nezakonite mreže. Pristupanje Konvenciji CITES velik je korak u pripremi našeg akcijskog plana za pojačavanje borbe protiv krijumčarenja divljih biljnih i životinjskih vrsta. CITES je najbolje sredstvo na raspolaganju međunarodnoj zajednici u borbi protiv kriminalaca koji krijumčare divlje vrste i njihove nezakonite, neodržive trgovine.

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas