15.09.2015. Međunarodni dan demokracije

Međunarodni dan demokracije obilježava se 15. rujna. Sam pojam demokracija označava pluralistički oblik vlasti u kojemu odluke države izravno ili neizravno donosi većina njezinih građana kroz izbore, a doslovno značenje je vladavina naroda. Pojam demokracija skovan je u 5. st. pr. Kr. u Ateni i atenska se država smatra prvim primjerom sustava koji odgovara današnjim predodžbama o demokratskoj vlasti. Unatoč tome Atenu mnogi ne smatraju demokracijom budući da žene, robovi i stranci nisu imali pravo glasa, a odluke su se donosile izravno glasovanjem u kojemu je sudjelovalo tek 16 % stanovništva. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas