03.12.2015. Eurobarometar

Rezultati Eurobarometar ankete koju je Europski parlament proveo na razini cijele Europske unije pokazuju da hrvatske građane više zanimaju europske politike, a i više su informirani o radu Europskog parlamenta nego što je europski prosjek. U brojkama to je omjer 70 % u odnosu na prosjek EU koji iznosi 66 %. 
Ovo je ispitivanje otkrilo i nove trendove oko stavova građana o hrvatskom članstvu u EU: 48 % ispitanih Hrvata smatra da je članstvo u EU dobra stvar, a 16 % ih to smatra lošim. Ispitano je 28 150 državljana članica EU starijih od 15 godina.
EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas