18.12.2015. Međunarodni dan migranata

18. prosinca proglašen je Međunarodnim danom migranata, usvojenjem Konvencije za zaštitu migranata radnika i članova njihovih obitelji. U svijetu je oko 200 milijuna migranata, a živimo u vremenu u kojem nikad nije bilo više ljudi koji žive izvan matičnih zemalja. Migranti sve više bivaju ljudi s visokim stupnjem obrazovanja, kvalitetnih radnih vještina no važno je spomenuti kako je puno i onih kojima se trguje, izbjeglica i tražitelja azila. Razlozi migracija su različiti, a najviše su motivirane boljim životnim uvjetima, ekonomskim napretkom ili obrazovnim mogućnostima. Obilježavanje Međunarodnog dana migranata prilika je za poticanje aktivnosti i javnog dijaloga o pravima migranata. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas