22.01.2016. Poziv pravnim osobama

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj poziva zainteresirane pravne osobe da iskažu interes za suradnju s Predstavništvom u provedbi projekata planiranih za 2016. godinu.

Poziv se odnosi na:

 o    pružanje savjetodavne, tehničke, logističke i administrativne pomoći u pripremi i realizaciji promotivnih i ostalih događanja te komunikacijsko-informativnih aktivnosti s ciljem bolje vidljivosti Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj te politika i mjera Europske komisije (konferencije, događanja otvorenog tipa, manifestacije, javne debate i tome slično);
o    grafičko oblikovanje promotivnih i ostalih materijala, prijelom i tisak;
o    podrška u radu s društvenim mrežama i web kampanjama
o    priprema audiovizualnih materijala, web streaming, oglašavanje na Internetu. 


Plan nabave s indikativnim datumima zainteresirani mogu pogledati na http://ec.europa.eu/croatia/business-funding/procurement/index_hr.htm   

Rok je 3. veljače 2016. 

Više o svemu pročitajte ovdje. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas