17.02.2016. Europska komisija je predložila nova pravila o opskrbi plinom

Komisija je danas predstavila svoj paket o energetskoj sigurnosti kojim se EU priprema za globalnu energetsku tranziciju i moguće poremećaje u opskrbi energijom.

Energetska sigurnost jedna je od okosnica strategije energetske unije i ključni prioritet Junckerove Komisije.

Paket utvrđuje niz mjera za veću otpornost EU-a na poremećaje u opskrbi plinom. Te mjere uključuju smanjenje potražnje za energijom, povećavanje proizvodnje energije u Europi (uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora), daljnji razvoj djelotvornog i potpuno integriranog energetskog tržišta te diversifikaciju izvora energije, opskrbljivača i opskrbnih pravaca. Osim toga prijedlozima se ostvaruju veća transparentnost na europskom energetskom tržištu i veća solidarnost među državama članicama.

Koje su sastavnice Komisijinog paketa o održivoj energetskoj sigurnosti?

  • Uredba o sigurnosti opskrbe plinom
  • Odluka o međuvladinim sporazumima o energiji
  • Strategija skladištenja ukapljenog prirodnog plina (UNP) i plina
  • Strategija grijanja i hlađenja

Izvor 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas