10.03.2016. Europski semestar 2016.: Komisija podsjeća države članice na fiskalne obveze

Komisija je danas, djelujući u okviru Europskog semestra 2016. i nadovezujući se na svoju nedavnu zimsku gospodarsku prognozu, podsjetila države članice da trebaju poduzeti odgovarajuće mjere radi ispunjavanja svojih obveza iz Pakta o stabilnosti i rastu.

Procjena usklađenosti s Paktom postupak je koji se odvija tijekom cijele godine. Za Španjolsku, na koju se trenutačno primjenjuje postupak u slučaju prekomjernog deficita, današnji podsjetnik ima oblik neovisne preporuke Komisije. Te su preporuke uvedene u okviru paketa od dvije mjere i uobičajeno su sredstvo ranog upozorenja državama članicama europodručja na koje se primjenjuje korektivni dio Pakta. Donose se u fazi postupka semestra kada se još mogu poduzeti mjere kojima će se pravovremeno ispraviti prekomjerni deficit. Komisija je svoju zabrinutost u pogledu usklađenosti s fiskalnim obvezama izrazila i Belgiji, Finskoj, Hrvatskoj, Italiji i Rumunjskoj.

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je:„Utvrdili smo da bi proračunske strategije šest država mogle ugroziti ispunjavanje preuzetih obveza u okviru Pakta o stabilnosti i rastu. Još ima dovoljno vremena kako bi se poduzele potrebne mjere te stoga danas šaljemo rano upozorenje. Spremni smo s tim državama započeti konstruktivan dijalog u cilju smanjenja rizika.”

Povjerenik Pierre Moscovici, nadležan za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Danjašnje mjere rezultat su nove procjene proračunskih izgleda više država nakon Komisijine zimske gospodarske prognoze. Poduzeli smo sve što je bilo u našoj moći da nacionalna nadležna tijela upozorimo na rizike u pogledu usklađenosti. Sada je na njima da pri sastavljanju svojih srednjoročnih fiskalnih planova u travnju ta upozorenja uzmu u obzir.”

Komisija je u prošlosti donijela neovisne preporuke za Francusku i Sloveniju nakon svoje zimske prognoze 2014. Te su države potom poduzele posebne mjere politike, koje je Komisija uzela u obzir pri izradi preporuka po državama članicama 2014.

U okviru ciklusa europskog semestra Komisija može u proljeće donijeti svoje prijedloge za preporuke Vijeća državama članicama u pogledu fiskalnih pitanja. Na taj se način mogu uzeti u obzir informacije koje države članice dostavljaju u okviru svojih nacionalnih programa reformi i programa stabilnosti ili konvergencije, uključujući moguće daljnje mjere povezane s današnjim paketom. Preporuke će se temeljiti i na Komisijinoj proljetnoj prognozi, u koju će biti uključeni konačni podaci o proračunu za 2015. koje potvrdi Eurostat.

 

Sljedeći koraci

Nakon Komunikacije od 8. ožujka 2016. o Europskom semestru 2016. Komisija će stupiti u kontakt s vladama, nacionalnim parlamentima, socijalnim partnerima i ostalim dionicima.

Komisija će u ožujku i travnju održati i dodatne dvostrane sastanke s državama članicama, tijekom kojih će imati priliku raspraviti s nacionalnim nadležnim tijelima o izvješćima po državama članicama.

Očekuje se da će države članice u travnju predstaviti svoje nacionalne programe reformi i svoje programe stabilnosti (za države članice europodručja) ili programe konvergencije (za države članice izvan europodručja), uključujući moguće daljnje mjere povezane sa zimskim paketom.

Na temelju toga Komisija će u proljeće predstaviti svoje prijedloge za novi skup preporuka po državama članicama usmjerene na rješavanje ključnih izazova. Preporuke će uključivati i fiskalne smjernice koje će se temeljiti na Komisijinoj proljetnoj prognozi, koja će obuhvaćati konačne podatke o proračunu za 2015. koje potvrdi Eurostat.

Izvor

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas