13.07.2016. Projekt financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije

Sisačko-moslavačka županija u partnerstvu je s dvadeset osnovnih škola prijavila projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. Svrha projekta je osiguranje školskog obroka djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva tijekom boravka u školi. Projektom se pokušava ublažiti dječje siromaštvo i socijalna isključenost za 1255 djece iz 20 osnovnih škola, kojima je osnivač Županija.
 
Vrijednost projekta je 996.710,14 kuna, a financiran je iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, temeljem Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Projektnu prijavu u suradnji sa Upravnim odjelom za  prosvjetu, kulturu i šport pripremila je Razvojna agencija SI-MO-RA.
EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas