16.09.2016. Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

16.9.1987. u Montrealu je potpisan Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. To je najuspješniji međunarodni sporazum o zaštiti okoliša koji su ratificirale skoro sve zemlje svijeta, a među njima i Hrvatska. Provedbom Montrealskog protokola postignuto je značajno smanjenje emisija štetnih tvari u zrak te smanjenje učinka globalnog zatopljenja i promjene klime.

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas