10.10.2016. Svjetski dan mentalnog zdravlja

Od 1992. godine Svjetski se dan mentalnog zdravlja obilježava svakog 10. listopada i to u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje, a sve u svrhu stavljanja naglaska na rastuću problematiku mentalnih poremećaja i bolesti, s ciljem podizanja svijesti, edukacije i zalaganja za napredak na području mentalnog zdravlja. Svjetska zdravstvena organizacija mentalno zdravlje smatra dijelom općeg zdravlja, a ne samo odsustvom mentalne bolesti. Duševni i mentalni poremećaji predstavljaju jedan od prioritetnih javnozdravstvenih problema u svijetu i kod nas. Budući da je najveći broj hospitalizacija u dobi 20-59 godina, ovaj se poremećaj svrstava u vodeće uzroke bolničkog pobola u radno aktivnom stanovništvu. Gledamo li svjetske razmjere, oko 450 milijuna ljudi boluje od mentalnih bolesti, a mnogi drugi imaju poteškoće koje ne dosežu razinu bolesti, ali uzrokuju smetnje. Mnogi mentalni poremećaji ostaju skriveni i neliječeni kod čak 75 % populacije pa je promicanje zdravih stilova života, povećanje mentalne i fizičke aktivnosti te sudjelovanje u raznim aktivnostima, vrlo važan segment utjecanja na poboljšanje mentalnog zdravlja ljudske populacije. 

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas