02.11.2016. Međunarodni dan ukidanja ropstva

Danas obilježavamo Međunarodni dan ukidanja ropstva, podsjetnik na odluku Generalne skupštine Ujedninjenih naroda, koja je 2. prosinca 1948. godine uvela Konvenciju za suzbijanje trgovine ljudima i iskorištavanja prostitucije. Danas je ova Konvencija temelj ljudskih prava, a usmjerena je svim oblicima trgovine ljudima, seksualnog iskorištavanja, iskorištavanja dječje radne snage, prisile na brak i sudjelovanja djece u oružanim sukobima.

Zanimljivo je da je prva u Europi ropstvo ukinula Dubrovačka Republika, i to davne 1416. godine, što samo pokazuje koliko je napredna bila Dubrovačka republika. U tom istom stoljeću, robovlasništvo je postalo sveprisutno i to masovnim porobljavanjem afričkog stanovništva koje je odvedeno u Ameriku i ondje čekali slobodu sve do kraja osamnaestog stoljeća, kada je ropstvo djelomice ukinuto. Službeno se ukidanje čekalo sve do 1865. godine. Izvan Amerike stvari su tekle malo drugačije: prva je ropstvo ukinula Dubrovačka republika 1416. godine. Velika Britanija 1833. godine, a Mauretanija tek 1981. godine! 

Nažalost, slučajevi ropstva i danas se pojavljuju, čak i u Hrvatskoj, unatoč pravnim sustavima uređenih zemalja koje predviđaju stroge kazne za robovlasnike. 

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas