16.11.2016. Tolerancija, zalog za budućnost

Tolerancija je poštovanje i uvažavanje drugačijih i drugačijeg. Na današnji dan obilježavamo Međunarodni dan tolerancije  kako bismo potaknuli snošljivost prema drugima. UNESCO je proglašenjem ovoga dana skrenuo pažnju na mnogobrojne akte koji se tiču ljudskih prava, a dao je i definiciju tolerancije: "Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o razlikama u političkom uvjerenju, ili o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama."

 


 
 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas