16.11.2016. Trgovanje ljudima

Trgovanje ljudima neprocjenjiva je povreda ljudskih prava. Muškarcima se trguje zbog prisilnog rada, ženama zbog prostitucije, a trgovanje djecom najčešće je zbog prosjačenja i prodaje obiteljima bez djece. Trgovanje ljudima je vrbovanje, kupnja, prodaja, prijevoz, poticanje i posredovanje u kupnji i prodaji, prisilan rad ili usluge, ropstvo, uporaba sile ili prijetnja istom, otmica, prijevara, zloporaba položaja kako bi se došlo do pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, a sve u svrhu iskorištavanja te trgovina organima. Razlozi trgovanja ljudima su: prisilna prostitucija i pornografija, seksualni turizam, robovski rad, prosjačenje, nezakonito usvajanje djece, sklapanje prisilnog braka, trgovanje ljudskim organima, a čineći ta djela krše se prava na slobodu kretanja, dostojanstvo pojedinca i slobodu općenito, pravo na odlučivanje, život, rad i obrazovanje, pravo na zdravlje i jednakost među ljudima. 

Trgovanje ljudima danas je jedan od najviše rastućih problema te jedan od najvećih međunarodnih problema, a trgovina ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja doseglo je alarmantne razmjere budući da su procjene da godišnja dobit od trgovanja ženama zbog seksualnog iskorištavanja viša od 12 milijardi američkih dolara. 

U Hrvatskoj također postoji trgovanje ljudima i svake godine bilježimo žrtve, a i Europska komisija poziva na jače napore radi rješavanja novih izazova. S tim u vezi povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos pozvao je na ponovno usmjeravanje pozornosti na strašan zločin trgovanja ljudima i nastavak borbe za suzbijanje ove vrste kriminala. 

Koordinatorica EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima Myria Vassiliadou izjavila je kako prioriteti u borbi protiv trgovanja ljudima moraju biti usmjerenost na identifikaciju te ranu i djelotvornu podršku žrtvama trgovine ljudima, borba protiv trgovaca ljudima, rješavanje problema lanaca trgovine ljudima te produbljivanje poznavanja i razumijevanja trgovine ljudima prikupljanjem podataka na nacionalnoj razini i razini EU.

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas