24.11.2016. Život u EU

Očekivani životni vijek u većini država Europske unije prelazi 80 godina, izvijestili su Europska komisija i OECD. Međutim, takav visok očekivani životni vijek ne znači uvijek i zdravlje u poznim godinama pa govorimo o čak 50 milijuna stanovnika EU-a koji boluju od kroničnih bolesti od kojih svake godine umre više od pola milijuna ljudi radne dobi. Gospodarstva država EU-a to godišnje košta oko 115 milijardi eura. 

Zaključak je kako sustavi moraju postati učinkovitiji kako bi se spriječile bolesti od kojih svake godine umre 550 000 ljudi radne dobi. Velika prijetnja zdravlju je pretilost koja je u od 2000. godine do danas porasla s 11 % na 16, a još uvijek i svaki peti stanovnik puši. Usmjeri li se više resursa na strategije za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti te tako poboljša kvaliteta akutne i kronične skrbi, moglo bi se spasiti mnoge živote. U tu svrhu potrebno je zdravstvene sustave učiniti dostupnijima, smanjiti financijske prepreke za pristup zdravstvenoj skrbi, ojačati dostupnost primarne zdravstvene zaštite te skratiti liste čekanja. 

Stanovništvo Europske unije stari pa i zdravstveni sustavi moraju biti prilagodljiviji. Pretpostavlja se da će do 2060. godine udio stanovništva starijeg od 65 godina porasti na 30 %, a starenjem stanovništva porast će i učestalost kroničnih bolesti pa je potrebno razmišljati i o troškovima zdravstvenog sustava: uspostavi sustava ezdravlja, smanjenjem duljine bolničkog boravka, razboritijem trošenju na farmaceutskim proizvodima.

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas