01.12.2016. Petrinjske dobre vijesti

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima je pilot projekt u kojemu sudjeluje i Grad Petrinja, a cilj mu je smanjenje socijalne nejednakosti, isključenosti i siromaštva te poboljšanje infrastrukture, povećanje atraktivnosti življenja i aktivno sudjelovanje stanovnika u gospodarskom životu. Ovaj se projekt osim u Petrinji, provodi još u Vukovaru, Kninu, Benkovcu te Belom Manastiru i svaki je grad obavezan do kraja godine izraditi Intervencijski plan razvoja. Ukupna financijska alokacija iznosi 120 milijuna eura, od čega je Petrinji na raspolaganju oko 25 milijuna eura. Postupak izrade Intervencijskog plana započeo je još u veljači 2015. godine, a prvi sastanak s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU održan je početkom ove godine. U prvoj fazi rada održane su radionice i tematske sjednice te je osmišljen obazac za dostavu projektnih prijedloga, a nakon toga se definiralo tematske razvojne osi. Prikupljeno je i razvrstano 120 projektnih prijedloga, a na temelju provedene analize stanja definiran je i prijedlog tematskih osi koje su: regeneracija urbanog centra grada Petrinje, revitalizacija stambenog naselja Sajmište, potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje društvenog standarda i razvoj održivog turizma. Definirana je i vizija Petrinje kao grada ugodnog življenja, razvijenih kulturnih, društvenih i gospodarskih kapaciteta te očuvane prirode i tradicije, a utvrđeni su i ciljevi Intervencijskog plana. Nakon određivanja prioriteta slijedi razrada projekata, a konačan prijedlog Intervencijskog plana mora biti izrađen do kraja 2016. godine te usvojen od strane gradskih vijećnika. Bude li usvojen, slijedi prijava na natječaje MRRFEU-a u 2017. godini. 
EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas