07.12.2016. Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva iz područja zaštite prirode i okoliša. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Natječaj je otvoren do 5.3.2017. godine, a na raspolaganju je 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjenih održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razni.

Budući da Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika, dopušteni partneri su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Priprema projektno tehničke - dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
    Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
    Pristupačnost i komunalni sadržaji;
    Edukacija i interpretacija;
    Promocija i vidljivost
 3. Upravljanje projektom
  
Više informacija saznajte ovdje. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas