07.12.2016. Kemikalije - život ili smrt?

Kemikalije su naša svakodnevica, nalaze se u onome što koristimo, jedemo ili što nas čini. Većina nas, kad čuje riječ kemikalija, pomisli na nešto opasno i strašno, ali tomu nije uvijek tako. Neke kemikalije i nisu štetne. A neke su vrlo štetne za zdravlje i za okoliš! Na izloženost kemikalijama najosjetljiviji su trudnice i djeca i zato je zakonodavstvu Europske unije cilj osigurati visoku razinu zaštite javnosti i okoliša kad su kemikalije u pitanju. 

Kemijska industrija Europske unije vrijedi 500 milijardi eura godišnje, a otprilike dvije trećine proizvedenih kemikalija u nekom su obliku štetne za ljude i okoliš. REACH, uredba EU-a iz 2006 godine, vrlo je stroga u pogledu kemikalija koje najviše zabrinjavaju (poput kancerogenih tvari ili endokrinih disruptora) i donosi dugoročne koristi za zdravlje i okoliš procijenjene na 100 milijardi eura. REACH poboljšava zaštitu zdravlja i okoliša od rizika koji predstavljaju kemikalije i njome je osnovana Europska agencija za kemikalije. 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas