28.11.2014. Novi natječaj Europskog socijalnog fonda

Objavljen je novi natječaj Europskog socijalnog fonda, Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju. Natječaj je otvoren do 27. siječnja 2015. godine, a namijenjen je jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave, lokalnim i regionalnim javnim institucijama, malim i srednjim poduzetnicima, neprofitnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, visokim školama i zadrugama.

Pridonijet će snažnijoj integraciji na tržište rada skupina koje su suočene s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju kroz jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja te kroz programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas