10.01.2017. Zdravo tlo za zdrav okoliš u Europi

U borbi protiv klimatskih promjena pomaže i tlo budući da je otprilike 70 milijardi tona organskog ugljika zarobljeno u tlu, a to je gotovo 50 puta više od godišnjih emisija EU-a. Uz oceane, tlo je drugi najveći spremnik ugljika na Zemlji i zato ga je važno očuvati! Još jedan razlog očuvanja je i uništenje gotovo trećine globalnog tla ljudskom aktivnošću pa Europska unija želi osigurati da se do 2020. godine zemljištem upravlja na održiv način i s odgovarajućom zaštitom. Postavlja se pitanje prehranjivanja globalnog stanovništva bez nanošenja dodatne štete okolišu, ali to je pitanje rješivo proizvodnjom na održive načine, primjenom postupaka koji poboljšavaju kvalitetu tla. Ideja je EU-a i da se gradovi umjesto širenja na nova područja, fokusiraju na obnavljanje napuštenih industrijskih zona te čišćenjem kontaminiranih mjesta stvaraju nova stambena ili rekreacijska područja. Sektor sanacije tla u Europi zapošljava 16 000 ljudi i ima promet od 2,5 milijardi eura. EU se obvezao da će se do 2020. godine zemljištem upravljati na održivi način, štiteći tlo i sanirajući kontaminirana područja. Isto tako, EU pomaže u pronalaženju novih načina sanacije kao što su korištenje mikroorganizama za čišćenje onečišćene zemlje. LIFE, novi program EU-a koji podupire djelovanje EU-a u zaštiti okoliša, pridaje više pozornosti zaštiti tla. Zanimljivo je primijetiti da smo do danas identificirali samo 1 % mikroorganizama u tlu! Podatak je to dobiven mapiranjem cijele planete, čime se stvorio i prvi svjetski atlas biološke raznolikosti tla. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas