30.01.2017. Europska unija i zaštita okoliša

Okoliš pripada svima na Zemlji pa briga o njemu ne prestaje na granicama Europske unije. Baš zato su se države članice EU-a složile uspostaviti mjere koje štite zdravlje građana i okoliš, a kad se zakon ne poštuje, Komisija može poduzeti i pravne korake. Sretna je okolnost da je gotovo svim Europljanima važna zaštita okoliša - 8 od 10 njih bi htjelo da EU provjerava primjenjuju li se pravilno zakoni o zaštiti okoliša u njihovoj zemlji. Zaštita okoliša važna je za zdravlje ljudi, ali je isto tako i velika ušteda budući da se boljim upravljanjem zaštićenim prirodnim područjima godišnje može uštedjeti 1,2 milijarde eura po području. 

Svatko od nas može djelovati ako smatra da je prekršen zakon o zaštiti okoliša! Dovoljno je već i samo prijaviti slučaj lokalnom ili nacionalnom tijelu odgovornom za primjenu zakona EU-a o okolišu na lokalnoj razini. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas