02.02.2017. Međunarodni dan močvara

Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa obilježava se svake godine drugoga dana veljače, kada je 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru donesena Konvencija o zaštiti vlažnih staništa. Konvenciju je do danas potpisalo više od 159 zemalja među kojima je i Hrvatska s područjima Crna Mlaka, donji tok Neretve, Kopački rit, Lonjsko i Mokro polje. Ramsarska konvencija je sporazum koji čini okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti močvara, kao i u njihovom razumnom iskorištavanju. 

Močvare su dugo vremena shvaćane kao površine beskorisne za čovjeka pa su ih se mnoge države pokušavale riješiti pretvarajući ih u poljoprivredne, korisne površine, no istovremeno su išli i suprotni procesi kojima je cilj bio zaštititi močvare kao vrijedne prirodne ekološke sustave. Kako bi se shvatila vrijednost močvarnih staništa, treba reći kako su one staništa velikog broja ptičjih vrsta. Primjerice, na europskim se močvarama gnijezdi i obitava skoro 45 posto svih ptičjih vrsta na tom području. Osim ornitofaune, na močvarnim područjima rastu i posebne biljne vrste, praćene specifičnim životinjskim vrstama, naročito ribama i beskralješnjacima. 

Zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernog iskorištavanja, močvarna su staništa najugroženiji ekološki sustavi - posljednjih 50 godina izgubljeno je 50 posto močvarnih područja u svijetu! Europska unija ima snažno zakonodavstvo za zaštitu okoliša i ono se oslanja na mrežu Natura 2000, najveću takvu mrežu na svijetu koja osigurava zaštitu najugroženijim vrstama i staništima u Europi, a obuhvaća 18 % kopnenog područja EU-a i znatne dijelove okolnih mora. 

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas