14.02.2017. Proljetno čišćenje - kamo s glomaznim otpadom?

Proljeće je vrijeme velikih pospremanja pa će mnogi od nas, s prvim zrakama sunca, prionuti ovom velikom poslu. Glomazni otpad može se odložiti u reciklažna dvorišta, posebne spremnike koje osiguravaju komunalna poduzeća, a može se i naručiti odvoz prema unaprijed definiranim uvjetima. Baterije i akumulatori posebno su opasan otpad, a kako bismo zaštitili prirodu, besplatno se mogu odložiti u reciklažna dvorišta, spremnike postavljene u trgovinama ili javnim prostorima, a besplatno ih se može predati i serviseru vozila ili EE opreme. U slučaju da ćete ovoga proljeća imati i otpadna vozila, dobro je znati da se otpadno vozilo može predati ovlaštenom sakupljaču pri čemu se za 1 kg vozila može dobiti jedna kuna naknade ako vozilo ima sve sastavne dijelove. Iako mnogi ne znaju, EE otpad valja vrlo pomno zbrinuti, a to se može na više načina: uređaji do veličine 25 cm besplatno se mogu predati u trgovinama koje nose oznaku Preuzimamo EE otpad bez obveze kupnje. Veći se uređaju besplatno mogu predati u trgovini pri kupnji novih, a mogu se i odložiti u reciklažnim dvorištima ili naručiti besplatan odvoz kod ovlaštenog sakupljača. I na kraju popisa stoji ambalažni otpad kojega svi imamo priliku susresti. Za ambalažu veću od 0,2 l može se dobiti 0,50 kn povratne naknade u trgovinama koje prodaju pića i veće su od 200 m2. Ambalažni otpad su plastična ambalaža za piće, osim ambalaže za mlijeko i mliječne proizvode, staklena ambalaža za piće te metalna ambalaža za piće (limenka). U reciklažna dvorišta mogu se odložiti i druge vrste ambalaže: drvena, tekstilna, kartonska i višeslojna ambalaža te ambalaža od boja i lakova. 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas