09.03.2017. Još malo o mreži Natura 2000

Dovršetak i bolje upravljanje mrežom Natura 2000 doprinijet će očuvanju naše prirodne baštine. Mjere zaštite bioraznolikosti Europe donijele su brojne koristi prirodi i ljudima, ali potrebno je raditi još više! Cilj strategije EU-a za biološku raznolikost do 2020. je zaustavljanje gubitka bioraznolikosti Europe rješavanjem glavnih prijetnji i obnovom prirode. 

U centru nastojanja za očuvanjem prirode stoje Direktive EU-a o pticama i staništima kojima se štite divlje ptice, otprilike 1000 drugih životinjskih i biljnih vrsta te 230 tipova prirodnih staništa. Europsko zakonodavstvo sprječava i narušavanje osjetljive europske prirode od strane invazivnih stranih vrsta, a ublažava i pritiske na morske ekosustave i lovišta ribe. 

Europska unija najviše pridonosi financiranju razvoja povezanog s bioraznolikošću u svijetu, a radi i na smanjenju prijetnji i obnovi ključnih usluga prirodnih staništa u širem krajoliku, izvan okvira mreže Natura 2000.

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas