26.06.2017. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojnoobrazovnim ustanovama

Europski socijalni fond objavio je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga na temu 'Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.' 
Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. 
Specifični cilj:  Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje 
Ciljne skupine Poziva:  Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika. 
Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  320.000.000,00 HRK Najviša vrijednost potpore: 1. do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev gradova i županija navedenih u točki 2. i 3. 2. do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinskozagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica kao osnivače osnovnih i srednjih škola 3. do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola Sufinanciranje projekata u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi: – 5% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH – 8% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH 
– 15% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH – 20% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH 
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/2017). 
Partnerstvo na projektu je obavezno. Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu sa redovitim/posebnim osnovnoškolskim/ srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu. 
Uz gore navedeno, partneri na projektu mogu biti: – drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja – regionalne i lokalne razvojne agencije. 
Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su u jedan element:  Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika. 
Prihvatljive aktivnosti na razini elementa: – provedbe postupka selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju; – provedba programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi; – rad pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika; – aktivnosti povezane s upravljanjem i provedbom projekta; – aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivošću. 
Krajnji rok prijave je 21. srpnja 2017.g. 
 
Izvor: Strukturni fondovi
EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas