04.07.2017. Klimatska politika

Međunarodna zajednica se, u svrhu sprječavanja klimatskih promjena opasnih razmjera, slaže da globalno zatopljenje ne smije narasti za više od 2° C u odnosu na predindustrijske globalne temperature pa se zato veliki napori ulažu u smanjenje emisija u državama članicama, poticanje velikih zagađivača da poduzmu odlučne mjere u očuvanju klime, a napori se ulažu i u ublažavanje učinaka klimatskih promjena. 

Suočavanje s klimatskim promjenama može spriječiti ljudske i financijske gubitke, a veća potražnja za čistim tehnologijama daje priliku modernizaciji europskog gospodarstva te stvaranje zelenog rasta i otvaranje radnih mjesta. Ciljevi koje se Europska unija obvezala postići do 2020. godine su području klime i energetike su: smanjenje emisije stakleničkih plinova EU-a na barem 20 % ispod razina iz 1990., povećanje udjela koji potječe iz obnovljivih izvora na 20 % ukupne potrošnje energije EU-a, poboljšanje energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja količine upotrijebljene primarne energije za 20 % u odnosu na predviđene razine. 

Ako se druga vodeća svjetska gospodarstva obvežu da će dati svoj doprinos globalnom smanjenju emisija, Europska je unija predložila povisiti svoj postotak smanjenja emisija s 20 % na 30 % do 2020. godine, a zalaže se da do 2050. godine smanji vlastite emisije za 80 - 95 % u odnosu na razinu iz 1990. godine. 

Budući da su klimatske promjene već započele, važno je i pripremiti se za njih obzirom da će emisije koje su sad u atmosferi nastaviti još desetljećima uzrokovati klimatske promjene, čak i da ovoga trena prestanemo sa svim emisijama. Promjene koje treba poduzeti obuhvaćaju izmjenu građevinskih propisa kojima se u obzir uzimaju budući klimatski uvjeti, izgradnju infrastrukture za obranu od poplava i razvoj kultura otpornih na sušu. 

 

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas