24.07.2017. Mreža SOLVIT

Kad se građanin, građanka ili poduzeće iz Europske unije susretne s dodatnim preprekama u drugoj državi jer javna tijela ne postupaju u skladu sa zakonodavstvom Unije, može zatražiti pomoć mreže SOLVIT. Nepravedni propisi, odluke i diskriminirajuća birokracija mogu otežati život i poslovanje u drugoj državi članici pa je pomoć mreže SOLVIT u tom slučaju itekako dobrodošla! 

Mreža SOLVIT je besplatna usluga koju na mreži pružaju tijela državne uprave u članicama EU-a, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj. 

Problemi koji su u nadležnosti SOLVIT-a:

 • Priznavanje stručnih kvalifikacija
 • Prava na vizu i boravak
 • Trgovina i usluge (poduzeća)
 • Vozila i vozačke dozvole
 • Obiteljske naknade
 • Mirovinska prava
 • Rad u inozemstvu
 • Naknade za nezaposlenost
 • Zdravstveno osiguranje
 • Pristup obrazovanju
 • Prekogranično kretanje kapitala ili isplata
 • Povrat PDV-a.

Mreža SOLVIT ne može pomoći:

 • ako vaše poduzeće ima probleme s drugim poduzećem
 • ako imate problem u pogledu vaših potrošačkih prava
 • ako tražite nadoknadu štete
 • ako svoj slučaj želite riješiti sudskim postupkom

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas