06.09.2017. Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva

Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama. Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze u regijama do 125 % indeksa razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/2013). 

Više informacija o natječaju pročitajte ovdje. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas