26.09.2017. Radite u inozemstvu, a niste se odjavili s HZZO-a?

U našim smo tekstovima i radijskim emisijama obrađivali teme vezane uz zdravstveno osiguranje prilikom preseljenja u drugu državu, a sad se tema aktualizirala budući da je zaključeno kako postoje radnici koji unatoč zaposlenju u drugoj državi i dalje koriste usluge hrvatskoga zdravstva. Prema važećim propisima, hrvatski građani koji se zaposle u inozemstvu, moraju prijaviti svoj odlazak nadležnim institucijama, MUP-u, Poreznoj upravi i HZZO-u. Prema propisima EU-a, pravo na zdravstveno osiguranje u matičnoj državi ima jedino radnik kojeg poslodavac uputi na privremeni rad u inozemstvo, ili samozaposlena osoba koja privremeno radi u drugoj državi članici. To pravo može trajati najduže dvije godine.

Osoba ima pravo na osiguranje sve dok u drugoj državi ne pronađe posao, a provjere osiguranika bit će jednostavnije kad se uspostavi elektronička razmjena podataka između država članica EU-a. 

 
EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas