08.12.2017. Granice, migracije...

Europska unija susrela se velikim priljevom izbjeglica i migranata tijekom 2015. i 2016. godine, kada je na područje Unije pristiglo više od milijun ljudi pobjeglih od rata i terora u Siriji i drugim zemljama. 15. prosinca 2015. godine Europska komisija donijela je niz mjera za upravljanje vanjskim granicama Unije i zaštitu schengenskog prostora bez unutarnjih granica. Tom su prigodom uspostavljene europska granična i obalna straža za osiguravanje učinkovitog zajedničkog upravljanja vanjskim granicama. 

Europska unija je poduzela mnoge korake kako bi riješila izbjegličku krizu, a i dalje poduzima mjere u tom smislu: osigurava više novca, pomaže pri premještanju tražitelja azila i preseljenju onih kojima je potrebna takva vrsta pomoći. Pokušava riješiti i problem krijumčarenja i trgovine ljudima. 

Traženje azila temeljno je pravo u Europskoj uniji i odobrava se izbjeglicama. Zemlje Europske unije temeljem Konvencije Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica imaju međunarodnu obavezu odobravanja azila. Potrebno je razlikovati pojmove izbjeglice, tražitelja azila i migranta. Izbjeglica je osoba koja bježi iz svoje matične zemlje, a u strahu od progona u nju se ne smije vratiti. Tražitelj azila je osoba koja tvrdi da je izbjeglica i koja je podnijela zahtjev za međunarodnu zaštitu, ali njene tvrdnje još treba konačno procijeniti i potvrditi. Migrant je osoba koja odlazi iz svoje zemlje da bi se nastanila u drugoj zemlji, obično u potrazi za boljim životom. 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas