21.12.2017. Jedinstveno tržište

Jedinstveno tržište koje u Europskoj uniji imamo, rezultat je jednog od najznačajnijih dostignuća u europskoj povijesti. Diljem Europske unije imamo osiguranu slobodu kretanja za ljude, robu, usluge i novac i time smo postali najveće integrirano tržište na svijetu. Osim država članica, u ovo su tržište uključene i 4 države koje nisu članice čime se povećava gospodarska konkurentnost, a ukidaju se stotine pravnih i birokratskih nacionalnih prepreka. 

Zašto je važno jedinstveno tržište?

Jedinstveno tržište omogućuje slobodno kretanje robe, a ono stvara 25 % europskog BDP-a svake godine, potičući zapošljavanje i ulaganja. Ukidaju se prepreke poput naplate bankovnih prijenosa ili pristupa digitalnoj robi i uslugama, a slobodno kretanje podataka stvara dodatne koristi građanima i građankama Europske unije. 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas