Publikacije

E-bilteni

E-bilten Europe Direct Sisak br. 1, studeni 2014. 

E-bilten Europe Direct Sisak br. 2, prosinac 2014.

E-bilten Europe Direct Sisak br. 3, prosinac 2014.

E-bilten Europe Direct Sisak br. 4, siječanj 2015. 

E-bilten Europe Direct Sisak br. 5, ožujak 2015.

E-bilten Europe Direct Sisak br. 6. svibanj 2015.

E-bilten Europe Direct Sisak br. 7. srpanj 2015.

E-bilten, Europe Direct Sisak br 8, rujan 2015.

E-bilten, Europe Direct Sisak br 9, studeni 2015.

E-bilten, Europe Direct Sisak br 10, prosinac 2015.

E-bilten, Europe Direct Sisak br. 11. veljača 2016.

E-bilten, Europe Direct Sisak br. 12. travanj 2016.

E-bilten, Europe Direct Sisak br. 13. lipanj 2016.

E-bilten, Europe Direct Sisak br. 14. kolovoz 2016.

E-bilten, Europe Direct Sisak br. 15. listopad 2016.

E-bilten, Europe Direct Sisak br. 16. prosinac 2016.

E-bilten, Europe Direct Sisak br. 17. veljača 2017.

E-bilten, Europe Direct Sisak br. 18. travanj 2017.

E-bilten. Europe Direct Sisak br. 19. lipanj 2017.

E-bilten. Europe Direct Sisak br. 20. kolovoz 2017.

E-bilten. Europe Direct Sisak br. 21. listopad 2017.

E-bilten. Europe Direct Sisak br. 22. prosinac 2017.

Novinski članci

Novinski članak, 6. studenoga 2014. u Novom Sisačkom tjedniku - Informacijski centar Europe direct Sisak

Novinski članak, 4. prosinca 2014. u Novom Sisačkom tjedniku - Poduzetništvo 

Novinski članak, 11. prosinca 2014. u Novom Sisačkom tjedniku - Prava potrošača u Europskoj uniji 

Novinski članak, 24. prosinca 2014. u Novom Sisačkom tjedniku - Program Erasmus+

 

Radijske emisije

Radijska emisija br. 1., 4. studenoga 2014. na Petrinjskom radiju

Radijska emisija br.2., 5. prosinca 2014. na Petrinjskom radiju

Radijska emisija br. 3., 18. prosinca 2014. na Petrinjskom radiju

Radijska emisija br. 4., 22. prosinca 2014. na Petrinjskom radiju

Radijska emisija br. 5., 30. prosinca 2014. na Petrinjskom radiju

Radijska emisija br. 6., 29. siječnja 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 7 ... 6. ožujka 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 8, 30. ožujka 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br.9, 27. travnja 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br.10, 29. svibnja 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br.11. 29. lipnja 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br.12. 24. srpnja 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br.13 31. kolovoza 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br.14 30. rujna 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 15 30. listopada 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 16. 30, studenog 2015 na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 17. 23. prosinca 2015. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 18. 25. siječnja 2016. na Quirinus radiju

Radijska emijsija br. 19. 9. veljače 2016. na Quirinus radiju

Radijska emijsija br. 20. 21. ožujka 2016. na Quirinus radiju

Radijska emijsija br. 21. 27. travnja 2016. na Quirinus radiju

Radijska emijsija br. 22. 12. svibnja 2016. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 23. 30. lipnja 2016. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 24. 27. srpnja 2016. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 25. 8.8.2016. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 26. 20.9.2016. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 27. 31.10.2016. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 28. 29.11.2016. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 29. 19.12.2016. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 30. 31.01.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 31. 17.02.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 32. 31.03.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 33. 27.04.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 34. 05.05.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 35. 29.06.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 36. 28.07.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 37. 31.08.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 38. 30.09.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 39 31.10.2017. na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 40. 30.11.2017 na Quirinus radiju

Radijska emisija br. 41. 27.12.2017 na Quirinus radiju

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas