FAQ

Koja prava imam kao građanin/ka Europske unije?

Svaka osoba koja ima državljanstvo jedne od država članica Europske unije ujedno je i građanin/ka EU i time ostvaruje sljedeća temeljna prava:

  • Pravo na slobodu kretanja i boravka unutar EU-a te pravo na nediskriminaciju na temelju nacionalnosti

Građani/ke EU imaju pravo na slobodno kretanje i boravak unutar država članica EU pri čemu moraju ispuniti određene uvjete. Na primjer, prilikom ulaska u drugu državu EU možda ćete morati pokazati osobni dokument, a kako biste mogli boraviti u drugoj zemlji dulje od tri mjeseca, morate ispunjavati određene uvjete vezane uz vaš radni ili studentski status itd.

  • Pravo glasa i kandidiranja na izborima

Ako živite u drugoj zemlji EU, kao građanin/ka EU imate pravo glasa i kandidiranja na lokalnim izborima i izborima za Europski parlament koji se održavaju u toj državi pod jednakim uvjetima kao i njezini državljani.

  • Pravo na podnošenje predstavki

Omogućeno vam je izraziti zabrinutost ili podnijeti pritužbu Europskom parlamentu. Predstavka se može odnositi na problem ili pritužbu osobne prirode, odnosno pitanje od javnog interesa. Predmet predstavke mora biti u okviru područja djelovanja EU i mora vas se neposredno ticati.

  • Pravo na upućivanje pritužbe Europskom ombudsmanu

Pritužbe vezane uz nepravilnosti u postupanju institucija ili tijela EU možete uputiti Europskom ombudsmanuMožete se i izravno obratiti institucijama ili savjetodavnim tijelima EU pri čemu imate pravo dobiti odgovor na jednom od 24 službena jezika EU.

  • Pravo na konzularnu zaštitu građana EU-a čija zemlja nema predstavništvo u trećoj zemlji

Nalazite li se izvan područja EU i zatreba vam pomoć, imate pravo na konzularnu zaštitu veleposlanstva ili konzulata bilo koje države EU pod jednakim uvjetima kao i državljani te države. Pomoć vam se može pružiti u okolnosti poput smrti, nesreće ili bolesti, uhićenja ili pritvora, kaznenog djela s obilježjem nasilja i repatrijacije.

  • Europska građanska inicijativa

Europska građanska inicijativa omogućuje vam da od Europske komisije zatražite pripremu zakonodavnog prijedloga. Peticiju mora potpisati najmanje milijun građana iz najmanje jedne četvrtine zemalja EU.

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas